Vitajte na našej stránke
Krivá 318027 55 Krivá
Zavolajte nám!+421 907 703 440

Služby

Naša ponuka

vyberte si z ponuky naších služieb

Revízie

„Revízia“ - je odborná prehliadka alebo skúška vyhradeného technického zariadenia . Revíziou sa posudzuje stav bezpečnosti a funkčnosti zariadenia. Na základe vykonanej revízie revízny technik vydá písomnú správu o posúdení spôsobilosti zariadenia. Revízie sa vykonávajú v lehotách určených vyhláškou č: 508/2009 Z.z. podľa typu zariadení.

Naša firma sa zaoberá revíziami PLYNOVÝCH a TLAKOVÝCH zariadení. Pre firmy a organizácie  zabezpečujeme aj kompletnú revíznu dokumentáciu a plán revízií ku konkrétnym zariadeniam danej prevádzky.

Plynové zariadenia: 
- Revízie plynových rozvodov v budovách (Bg)
- Revízie regulačných staníc na znižovanie tlaku plynu pre obytné budovy, firmy (Bf)
- Revízie plynových spotrebičov ako sú  plynové kotle, plynové teplovzdušné súpravy, plynové infražiariče atď. (Bh)
- Zaškolenie obsluhy plynového zariadenia

Tlakové zariadenia: 
- Odborné prehliadky tlakových nádob stabilných (TNS), vzdušníkov kompresorov
- Odborné prehliadky v nízkotlakových kotolniach (NTL – kotolne)
- Zaškolenie obsluhy  tlakového zariadenia

Servis kotlov

- Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis plynových zariadení jednotlivých znaćiek : VIESSMANN, PROTHERM, IMMERGAS, BUDERUS , JUNKERS
- Výmena poškodených dielov zistených pri servisnej prehliadke
- Nadstavenie spaľovania CO2 digitálnym analizátorom spalín

Pravidelný servis významnou mierou predlžuje životnosť kotla a zabezpečuje správu funkcionalitu .

Servisná prehliadka pozostáva:
- Čistenie spaľovacej komory
- Čistenie výmenníkových stien a horáka
- Čistenie sifónu na odvod kondenzátu
- Čistenie filtrov osadených na potrubiach
- Čistenie zapaľovacej a snímacej elektródy
- Orientačná kontrola elektroinštalácie.
- Analíza a nadstavenie spaľovania CO2 analizátorom spalín
- Funkčná skúša všetkých komponentov vykurovacieho systému.


Servisnou prehliadkou dokážeme odstrániť a včas zistiť nedostatky na zariadení , ktoré by mohli ďalšou prevádzkou poškodiť plynový kotol. Preto je potrebné aj kvôli bezpečnosti pravidelne servisovať a kontrolovať plynové zariadene.

Výmena plynových kotlov

- Odborné poradenstvo na mieste budúcej inštalácie
- Návrh riešenia výmeny kotla
- Cenová kalkulácia celkovej výmeny zariadenia
- Výmena kotla, pripojenie kotla na rozvody ÚK a TÚV, montáž komínového systému, nadsavenie spaľovania CO2, uvedenie do prevádzky

Pred výmenou kotla je potrebné prísť na miesto budúcej inštalácie a zhodnotiť spôsob a prevedenie výmeny zariadenia. Jedná sa hlavne o zaústenie komínového systému, pripojenie na kanalizáciu kvôli kondenzátu, ktorý sa tvorí pri spaľovaní zemného plynu a samotného pripojenia na pôvodný vykurovací systém (ÚK) a teplú úžitkovú vodu (TÚV). Výmenou starého kotla dokážeme znížiť náklady na vykurovanie aj o 40 %. Taktiež sa zvýši spoľahlivosť, bezpečnosť celého vykurovacieho systému.

Ročná odborná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

 • kontrola celkového stavu kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotle
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, tlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a prípadné tlakovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2